งานฉลองครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานฉลองครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๙ รูป และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ บริเวณองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ (อำเภอเมืองนครสวรรค์) และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ณ ห้องชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๔ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์) . พร้อมกันนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อาทิเช่น พิธีไหว้ครู และคารวะบูรพาจารย์ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารหอสมุด อำเภอเมืองนครสวรรค์) การประกวดการแสดงวัฒนธรรมสี่ภาค จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์) การแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ และจำหน่ายสินค้า OTOP มากมาย การแสดง "จำอวดหน้าม่าน" โดย น้าโย่ง น้าพวง น้านง และคอนเสิร์ตโดยวงดนตรี Big Band จากสาขาวิชาดนตรี Music NSRU ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี)
Event News  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข่าวกิจกรรม