การต้อนรับคณะทำงานจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะทำงานจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ กรมศิลปากร จังหวัดลพบุรี โดยคุณนันทลักษณ์ คีรีมา คุณธนากร สนธิ คุณสมบุญ พุ่มสกุล และคุณถิรพัฒน์ พระลับรักษา เข้าสำรวจและลงทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนคุ้มครองโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือมีคุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเป็นพิเศษ ได้ดำเนินการบันทึกภาพและข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำมาจัดแสดงและปรับปรุงรูปแบบนิทรรศการ รวมถึงการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์โสฬส หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
Event News  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข่าวกิจกรรม