งานแสดงผลงาน "My Work Space" ของรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

          วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงผลงาน "My Work Space" ของรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้ค่าย
Event News  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข่าวกิจกรรม