ประกาศผลการประกวดโครงการ "ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย" - คลิกที่นี่

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดโครงการ

“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”

ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวด ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทการแต่งเพลง ประเภทการแต่งฉันทลักษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และประเภทคลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น) การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าและผ้าขาวม้ารักษาโรค ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้า” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักออกแบบอิสระได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์

ประเภทการประกวด
๑. การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์และลวดลายผ้าขาวม้า
 • ออกแบบการใช้ผ้าขาวม้าตกแต่งสถานที่หรือที่อยู่อาศัย
 • ชุดแฟชั่น การแต่งกายด้วยผ้าขาวม้า
 • ออกแบบและผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่องประดับ

๒. การแต่งเพลง “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”
 • เพลงรำวงผ้าขาวม้า
 • เพลงฉ่อย/เพลงรำโทน/เพลงอีแซว
 • การแต่งบทขับเสภา“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”

๓. ฉันทลักษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”
 • แต่งโคลงสี่สุภาพ“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”
 • แต่งกลอนแปด
 • เรียงความ “ผ้าขาวม้า”

๔. คลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น)
 • การประกวดการออกกำลังกาย ด้วยผ้าขาวม้า (คลิปวีดีโอ)
 • การประกวด ผ้าขาวม้ารักษาโรค (คลิปวีดีโอ)

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ หรือสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
และกำหนดจัดงานมอบรางวัล และแสดงผลงาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการประกวด
และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ใบสมัคร - http://bit.ly/30nd7zq
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการผ้าขาวม้า ภูมิปัญญาไทย - http://bit.ly/2NwQtRg
ประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - http://bit.ly/2HyVWn8
เกณฑ์การประกวด - http://bit.ly/2Z5oLSS

ติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (โทร. ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕)
- สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ (โทร. ๐๕๖ ๓๑๐๒๘๕ ต่อ ๖)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
N e w s  I n f o r m a t i o n
ข่าวกิจกรรม