...
ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ และนางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้กำลังใจ ทีมนักแสดง “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ โคราชฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ ศูนย์การค้า Central Korat อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี และอาจารย์กนกพัชร แจ่มฟ้า สาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และประพันธ์เพลงโดย ศาสตราภิชาน ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศข่าวเมื่อ : 28 ก.พ. 2567 โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์